Sæt din kørebog på autopilot
Tilmeld dig
8. marts 2023 - 2 minutters læsetid

60-dages-reglen

Der er mange forklaringer på præcis hvordan 60-dages-reglen fungerer. Lige fra den omfattende og lidt tunge på SKATs egen hjemmeside, til hjælpsomme, men lidt mangelfulde forklaringer på diverse blogs. 

Lad os prøve at gøre det bedre her, for den er faktisk slet ikke så kompliceret som mange får den til at lyde. 

60-dages-reglen begrænser dine muligheder for kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejdsplads, dog kun hvis du besøger samme arbejdsplads mere end 60 arbejdsdage på et rullende år.  

For bedst muligt at forklare 60 dages reglen har vi først beskrevet reglen kort og præcist – og bagefter forsøgt at give svar på de spørgsmål der måtte opstå til reglens finere nuancer. De fremhævede ord er dem der kan give anledning til spørgsmål – så dem uddyber vi selvfølgelig nedenfor. 

Driversnote

Sæt kørebogen på autopilot

Mere end 1 million brugere

Driversnote

Kørebog efter alle SKATs regler

Brug Driversnote til nemt at føre korrekt kørebog

Driversnote fører automatisk kørselsregnskab

60-dages-reglen kort og præcist

60 dages reglen betyder, at du højest kan få skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel mellem dit hjem og en specifik arbejdsplads i 60 dage per rullende år, dog vil optællingen nulstilles af 60 dages arbejde andetsteds. Kørslen skal foregå i egen bil. 

Specifik arbejdsplads

  • 60-dages-reglen gælder pr. arbejdsplads. Det vil sige, at du sagtens kan få kørselsgodtgørelse for hver eneste arbejdsdag, hvis du har flere forskellige arbejdspladser. 

Rullende år

  • Rullende år betyder, at hvis du fx kigger på dit kørselsregnskab d. 7. februar 2023, så skal du kigge tilbage til 7. februar 2022. Hvis du har mindre end 60 dages kørsel til den specifikke arbejdsplads i intervallet, så har du godtgørelse at komme efter. 

Nulstilles af 60 dages arbejde andetsteds

  • Hvis du har haft 60 arbejdsdage i træk uden at køre direkte mellem din bopæl og den specifikke arbejdsplads, så “nulstilles” tællingen for den arbejdsplads. Det vil sige, at du kan få kørselsgodtgørelse for kørsel mellem dit hjem og arbejdspladsen på ny. Du kan altså godt fortsætte med at komme på arbejdspladsen, mens du er i gang med at “nulstille” tællingen. Du kan bare ikke køre direkte mellem den og din bopæl. 

Egen bil

  • SKATs definition af “egen bil” i denne kontekst er rimeligt bred – den omfatter nemlig også din ægtefælles bil, en bil du leaser eller endda en delebil – så længe det er dig, der afholder udgifterne til den. 

Alle dage med kørsel mellem den specifikke arbejdsplads og din bopæl tæller 

  • Hvis du fx kører til en arbejdsplads om mandagen, overnatter der, og kører hjem igen om tirsdagen, så gælder dette for to dage når der tælles mod 60-dages-reglen. 

60 dages reglen som selvstændig 

Reglen fungerer på fuldstændigt samme måde for dig som er selvstændigt erhvervsdrivende. Du kan få kørselsgodtgørelse fra hjem til kunde indtil du har besøgt samme arbejdsplads 60 dage på et rullende år. 

Kørselsgodtgørelse gives dog som et fradrag til enkeltmandsvirksomheder. Hvis du er selvstændig vil vi anbefale vores guide til Kørselsgodtgørelse for selvstændige.

Sådan automatiserer du din kørebog

Det er tidskrævende at holde styr på sin kørsel i en manuel kørebog. Se hvordan du automatisk registrerer kørsel for at få kørselsgodtgørelse eller fradrag.

This material has been prepared for informational purposes only, and is not intended to provide, and should not be relied upon for, legal, tax or accounting advice. If you have any legal or tax questions regarding this content or related issues, then you should consult with your professional legal, tax or accounting advisor.