13. maj 2021

Kørselsgodtgørelse for medarbejdere 

Offentliggjort 13 maj 2021  • 7 MIN Læsning 

Denne artikel er tiltænkt ansatte, som bruger deres egen bil til arbejde. Vi vil forsøge at give dig et overblik over SKAT’s regler for arbejdsgiverbetalt kørselsgodtgørelse, og hvordan du lever op til dem.  

Vi forsøger at sætte fokus på generelle regler, som du bør kende, SKAT’s satser for 2021, hvad der er skattepligtigt og ikke er. 

Hvis du er selvstændig, så kan du gå direkte til vores guide for kørselsgodtgørelse for selvstændige.

 

Generelle regler for Kørselsgodtgørelse 

Hvad betyder kørselsgodtgørelse? 

Hvis du som ansat benytter din bil til arbejde så kan du modtage en kørselsgodtgørelse fra din arbejdsgiver.

 

Hvad er indkluderet i kørselsgodtgørelse ved brug af egen bil? 

Kørselsgodtgørelse ved brug af egen bil indkludere følgende omkostninger: 

 • Benzin 

 • Service og reperationer 

 • Vedligeholdelse 

 • Afskrivninger på køretøjet 

 • Grøn afgift/Vægtafgift 

 • Finansiering 

 • Forsikring 

Hvad er ikke inkluderet i kørselsgodtgørelse ved brug af egen bil? 

 • Vej- og broafgifter 

 • Parkeringsbilletter 

 • Parkering- og fartbøder eller andre trafikforseelser 

 

Refundering af bro- og vejudgifter samt parkeringsudgifter ses som et udlæg som virksomheden betaler ved siden af. Husk her altid at gemme kvitteringer på disse udgifter. SKAT har udregnet kørselsgodtgørelsen for arbejdsgivere, men det betyder ikke at din arbejdsgiver følger denne. Din arbejdsgiver kan vælger at give dig en lavere eller højere sats, som du ofte kan finder i din ansættelsekontrakt. 

 

Kørselsgodtgørelses standardsats i 2021 per kilometer er: 

 • 3,44 kr for biler og motorcykler på de første 20.000 km. Efter 20.000 km ændres satsen til 1,90 kr per kilometer. 

 • 0,54 kr per km for cykler, knallert, scooter, elektrisk scooter uden kilometerbegrænsning 

 

Du kan læse mere om den nuværende kørselsgodtgørelse sats, samt satserne de tidligere år her.

 

Er min kørselsgodtgørelse skattepligtig? 

Din kørselsgodtgørelse som du modtager bliver kun beskattet, hvis du bliver betalt mere end den standard sats, som SKAT har sat. 

 

Jeg bliver betalt efter SKAT’s standardsats 

Når din arbejdsgiver refunderer dine udgifter til arbejdskørsel til SKAT’s standardsats, så går hele beløbet direkte til dig. Derved skal hverken du eller din arbejdsgiver betale skat af beløbet. 

 

Jeg bliver betalt mindre end SKAT’s standard sats 

Hvis du modtager mindre end SKATs standardsats for kørselsgodtgørelse, så skal du eller din arbejdsgiver heller ikke betale skat af beløbet. Det er dog vigtigt at understrege at det ikke er muligt at trække differencen mellem standardsatsen og den sats du modtager fra. 

 

Jeg bliver betalt mere end SKATs standard sats 

Hvis du modtager mere end SKAT’s standardsats fra din arbejdsgiver, så bliver hele din kørselsgodtgørelse skattepligtig. 

 

Hvad er kravene for at kunne modtage kørselsgodtgørelse? 

Din kørselsgodtgørelse er baseret på antallet af kilometer, som du har kørt ganget med den sats som din arbejdsgiver har sat. 

 

Her er et eksempel: 

 • Du har kørt 500 km i denne måned, og fra din arbejdsgiver får du refunderet til SKAT’s standardsats på 3,44 kr pr kilometer. 

 

I den pågældende måned får du altså følgende refunderet fra din arbejdsgiver: 

 

[Kørte km for dit arbejde x standardsatsen = din kørselsgodtgørelse], eller 500 km x 3,44 kr = 1.720 kr. 

 

Hvad hvis jeg har mere end én arbejdsgiver? 

Hvis du har mere end én arbejdsgiver, så skal du være opmærksom på at grænsen på 20.000 km gælder pr arbejdsgiver. Det vil sige at, hvis du kører 16.000 km for én arbejdsgiver, og 7.000 km for en anden, så vil du kunne få SKAT’s høje sats på 3.44 kr per km for det samlede antal kilometre. 

 

Hvad hvis jeg bruger mere end et køretøj til arbejde? 

Det er lige meget om du benytter flere køretøjer (af samme slags) til dit arbejde - kørselsgodtgørelse bliver udregnet og refunderet samlet. Her er to eksempler: 

 

 • Du benytter to biler - bil 1 og bil 2 -  til det samme arbejde. Årligt køre du 3.000 km i bil 1 og 6.000 km i bil 2. Din arbejdsgiver bruger standardsatsen fra SKAT på 3,44 kr per km. 

 

Siden det totale antal kilometer ikke overstiger 20.000 km kan du få refunderet 3,44 kr pr km i den samlede kørselsgodtgørelse. 

 

Endnu engang bruger vi formularen fra tidligere [Kørte km for dit arbejde x standardsatsen = din kørselsgodtgørelse], og hermed bliver din kørselsgodtgørelse udregnet til [3000 km + 6000 km x 3,44 kr =] 30.960 kr. 

 

 • Et andet eksempel kunne være at du har kørt 15.000 km i bil 1 og 9.000 i bil 2. Din arbejdsgiver benytter SKAT’s standardsats på 3,44 kr per km op til 20.000 km, og 1,90 kr per km for yderliger kørte kilometer. 

 

Baseret på reglerne kan du få refunderet 3,44 kr for de første 20.000 km, mens de sidste 4.000 km er til den mindre sats på 1,90 kr. Ved brug af ovennævnte formular bliver det, 

 

[20.000 km x 3,44 kr] + [4.000 km x 1,90 kr] = 76.400 kr 

 

Har du brug for at kunne dokumentere din kørsel for at få kørselsgodtgørelse?

Du er nødt til at kunne bevise for din arbejdsgiver, at du har kørt for dit arbejde hver måned for at kunne få kørselsgodtgørelse for din erhvervskørsel. Det kan du gøre ved at holde en kørebog, som du deler med din arbejdsgiver eller virksomhedens revisor. 

 

Kørebogen skal efter SKAT’s krav indeholde: 

 • Formål med turen (Privat/Erhverv) 

 • Destination(er) 

 • Dato 

 • Antal kørte kilometer 

 • Beregning efter satser 

 • Køretøj (for at kunne vise at det er medarbejderens køretøj) 

 • Din arbejdsgiver skal tjekke og godkende din kørebog med et signatur, stempel eller med en rettelse i selve kørebogen. 

 

Husk at kørselsgodtgørelse kun dækker omkostninger som: 

 • Ture mellem din permanente arbejdsplads og din midlertidige arbejdsplads (f.eks. besøg hos en klient eller leverandør) 

 • Ture mellem midlertidige arbejdspladser 

 • Ture mellem to arbejdspladser i samme virksomhed. 

 

Der findes dog undtagelser for om du kan modtage kørselsgodtgørelse: 

 • Hvis du pendler til og fra en permanent arbejdsplads bliver det ikke set som erhvervskørsel, men bliver i stedet set som befordringsfradrag. mellem hjem og arbejde. 

 • Privat kørsel bliver ikke set som erhvervskørsel og kan ikke refunderes. 

 • Hvis du kører til en arbejdsplads i mere end 60 dage i løbet af 12 måneder, så anses den arbejdsplads for at være permanent. Derved vil yderliger dage - udover de 60 dage - ikke kunne indgå i din kørselsgodtgørelse for denne lokation. 

 

Du kan læse mere om hvad erhverskørsel vil sige på SKAT. 

Hvordan logger jeg bedst min kørsel? 

Der findes følgende muligheder til at logge din kørsel: 

 • En papir kørebog, hvor du skriver SKAT’s krav (formål, destination, dato, distance etc.) ind hver gang du køre en tur. 

 • Et excel ark på din computer, hvor du digitalt tilføjer SKAT’s krav til din erhvervskørsel. Du kan se et eksempel fra SKAT her. 

 • En automatisk digital kørebog som lever op til SKAT’s krav. 

 

De første to muligheder er tidskrævende, og betyder at du skal bruge tid på at notere alle dine ture, og ikke mindst huske at gøre dette hver gang. Dette kan være en temmelig kedelig opgave, hvis du kører mange kilometer i din egen bil om året. 

 

Hvis du vælger at logge din kørsel automatisk med en digital kørebog, så er der mange muligheder i form af apps til både iOS og Android enheder. Vores app, som hedder Driversnote, kan hjælpe dig med at logge din erhvervskørsel / arbejdskørsel og sikre at du lever op til SKAT’s krav til en kørebog. Ved at vælge en app så behøver du ikke at skulle huske alle detaljerne eller bruge tid på at skrive ruten ind manuelt. Det eneste du skal huske er om turen var privat eller erhverv, og angive dette, hvilket du kan gøre når det passer dig. 

----- 

Dette materiale er kun udarbejdet til at give et generelt information overblik, og er gældende på tidspunktet for udgivelsen. Det bør dermed ikke ses som professionel rådgivning fra Driversnote. Vi anbefaler at du søger uafhængig rådgivning omkring juridiske, skattemæssige eller finansielle spørgsmål fra en professionel for at sikre at denne information relatere sig til netop din situation.