Sæt din kørebog på autopilot
Tilmeld dig
8 marts 2023 - 5 minutters læsetid

Kilometerpenge for medarbejdere 

Denne artikel er en del af vores komplette guide til kilometerpenge. Vi vil anbefale at du starter med at læse startsiden til guiden, da den burde svare på størstedelen af dine spørgsmål. 

Vi har også guides der er målrettet selvstændige og arbejdsgivere.

Denne artikel er tiltænkt ansatte, som bruger deres egen bil til arbejde. Vi vil forsøge at give dig et overblik over SKATs regler for arbejdsgiverbetalte kilometerpenge, og give dig nogle tips til hvordan du lever op til dem. 

Kilometerpenge bliver også kaldt kørselspenge, kørselsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse. Alle disse ord dækker over den samme ting, som vi i denne artikel kalder kilometerpenge eller kørselspenge. 

Vi sætter fokus på generelle regler, som du bør kende. Du kan også læse om SKATs satser og hvonår godtgørelsen er skattepligtig. 

Generelle regler for kilometerpenge

Hvad betyder kilometerpenge? 

Hvis du som ansat benytter din private bil til arbejde så kan du modtage kilometerpenge fra din arbejdsgiver. Det vil sige at du får et beløb per kilometer du har kørt i arbejdsøjemed, som skal bla. dække benzin og driftsomkostninger.

Hvad er indkluderet ved brug af egen bil? 

Ved brug af egen bil indkluderes de følgende omkostninger i satsen: 

 • Benzin 
 • Service og reparationer 
 • Vedligeholdelse 
 • Afskrivning på køretøjet 
 • Grøn ejerafgift/vægtafgift
 • Finansiering 
 • Forsikring 

Hvad er ikke inkluderet ved brug af egen bil? 

 • Vej- og broafgifter 
 • Parkeringsbilletter 
 • Parkerings- og fartbøder eller andre trafikforseelser 

Refundering af bro- og vejudgifter samt parkeringsudgifter ses som et udlæg, som virksomheden betaler ved siden af. Derfor skal du huske altid at gemme kvitteringer på disse udgifter. 

SKAT har udregnet en sats for arbejdsgivere, men det betyder ikke at din arbejdsgiver følger denne. Din arbejdsgiver kan vælger at give dig en lavere eller højere sats, som du ofte kan finde i din ansættelsekontrakt. 

Standardsatsen for kilometerpenge i 2024 pr. kilometer er: 

Kørsel  Satser 2024
Bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år 3,79 kr./km
Bil eller motorcykel efter 20.000 km/år 2,23 kr./km
Cykel, knallert eller EU-knallert 0,62 kr./km 

Standardsatsen for kilometerpenge i 2023 pr. kilometer er: 

Kørsel  Satser 2023
Bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år 3,73 kr./km
Bil eller motorcykel efter 20.000 km/år 2,19 kr./km
Cykel, knallert eller EU-knallert 0,61 kr./km 

Du kan læse mere om satserne de tidligere år her.

Er mine kilometerpenge skattepligtige? 

De kørselspenge som du modtager bliver kun beskattet, hvis du bliver betalt mere end den standardsats, som SKAT har sat. 

Jeg bliver betalt efter SKATs standardsats 

Når din arbejdsgiver refunderer dine udgifter til arbejdskørsel til SKATs standardsats, så går hele beløbet direkte til dig. Derved skal hverken du eller din arbejdsgiver betale skat af beløbet. 

Jeg bliver betalt mindre end SKATs standardsats 

Hvis du modtager mindre end SKATs standardsats, så skal du eller din arbejdsgiver heller ikke betale skat af beløbet. Det er dog vigtigt at understrege at det ikke er muligt at trække differencen mellem standardsatsen og din arbejdsgivers sats fra i SKAT. 

Jeg bliver betalt mere end SKATs standardsats 

Hvis du modtager mere end SKATs standardsats fra din arbejdsgiver, så bliver hele din kilometerpenge skattepligtig – medmindre den andel af kilometerpengene, der overstiger SKATs satser, beskattes som almindelig løn.

Jeg modtager ikke kørselsgodtgørelse, selvom jeg er berettiget til det

Udbetaler din arbejdsgiver ikke kørselsgodtgørelse overhovedet, så er du berettiget til kørselsfradrag i stedet. Denne sats er dog markant lavere end satserne for godtgørelse. 

Driversnote

Sæt kørebogen på autopilot

Betroet af millioner af brugere

Automatiser din kørebog Automatiser din kørebog

Automatisk kørebog med rapportering efter SKATs krav.

Prøv det gratis Prøv det gratis

Hvad er kravene for at kunne modtage kilometerpenge? 

Dine kørselspenge er baseret på antallet af kilometer, som du har kørt, ganget med den sats som din arbejdsgiver har sat. 

Her er et eksempel med 2023-satsen:

 • Du har kørt 500 km i denne måned, og din arbejdsgiver refunderer til SKAT’s standardsats for 2023 på 3,73 kr pr. kilometer.

I den pågældende måned får du altså følgende refunderet fra din arbejdsgiver: 

[Kørte km for dit arbejde x standardsatsen = dine kørselspenge], eller 500 km x 3,73 kr = 1.865 kr. 

Hvad hvis jeg har mere end én arbejdsgiver? 

Hvis du har mere end én arbejdsgiver, så skal du være opmærksom på at grænsen på 20.000 km gælder pr arbejdsgiver. Det vil sige at, hvis du kører 16.000 km for én arbejdsgiver, og 7.000 km for en anden, så vil du kunne få SKATs høje sats for alle kilometer du har kørt i erhvervsøjemed. 

Hvad hvis jeg bruger mere end ét køretøj til arbejde? 

Det er lige meget om du benytter flere køretøjer (af samme slags) til dit arbejde - kilometerpenge bliver udregnet og refunderet samlet. Her er to eksempler med satserne fra 2023: 

 • Du benytter to biler - bil 1 og bil 2 -  til det samme arbejde. Årligt kører du 3.000 km i bil 1 og 6.000 km i bil 2. Din arbejdsgiver bruger standardsatsen fra SKAT på 3,73 kr pr. km. 

Siden det totale antal kilometer ikke overstiger 20.000 km kan du få refunderet 3,73 kr pr km i den samlede kilometerpenge. 

Endnu engang bruger vi formularen fra tidligere [Kørte km for dit arbejde x standardsatsen = din kørselspenge], og hermed bliver dine kørselspenge udregnet til [3000 km + 6000 km x 3,73 kr =] 33.570 kr. 

 • Et andet eksempel kunne være at du har kørt 15.000 km i bil 1 og 9.000 i bil 2. Din arbejdsgiver benytter SKATs standardsats på 3,73 kr pr. km op til 20.000 km, og 2,19 kr pr. km for yderligere kørsel. 

Baseret på reglerne kan du få refunderet 3,73 kr for de første 20.000 km, mens de sidste 4.000 km er til den lavere sats på 2,19 kr. Ved brug af ovennævnte formular bliver det, 

[20.000 km x 3,73 kr] + [4.000 km x 2,19 kr] = 83.360 kr. 

Har du brug for at kunne dokumentere din kørsel for at få kørselspenge?

Du er nødt til at kunne bevise for din arbejdsgiver, at du har kørt for dit arbejde for at kunne få kørselspenge for din erhvervskørsel. Det kan du gøre ved at holde en kørebog, som du deler med din arbejdsgiver eller virksomhedens revisor. 

Kørebogen skal ifølge SKATs krav indeholde: 

 • Formål med turen (Privat/erhverv) 
 • Destination(er) 
 • Dato 
 • Antal kørte kilometer 
 • Beregning efter satser
 • Registreringsnummer på køretøj (for at vise at det er medarbejderens køretøj) 
 • Din arbejdsgiver skal tjekke og godkende din kørebog med et signatur, stempel eller med en rettelse i selve kørebogen 

Husk at kilometerpenge kun dækker omkostninger som: 

 • Ture mellem din permanente arbejdsplads og din midlertidige arbejdsplads (fx besøg hos en klient eller leverandør) 
 • Ture mellem midlertidige arbejdspladser 
 • Ture mellem to arbejdspladser i samme virksomhed

Der findes dog undtagelser til hvad du kan modtage kørselspenge for: 

 • Hvis du pendler til og fra en permanent arbejdsplads bliver det ikke set som erhvervskørsel, men bliver i stedet omfattet befordringsfradraget, som du indberetter på din selvangivelse. 
 • Privat kørsel bliver ikke set som erhvervskørsel og kan ikke refunderes. 
 • Hvis du kører mellem din bopæl og en arbejdsplads i mere end 60 dage i løbet af 12 måneder, så anses den arbejdsplads for at være permanent. Derved vil yderligere dage - udover de 60 dage - ikke kunne indgå i dine kilometerpenge for denne lokation. Denne regel hedder 60-dages-reglen, og vi har skrevet en grundig guide om den

Du kan læse mere om hvad erhvervskørsel vil sige på SKATs hjemmeside. 

Hvordan logger jeg bedst min kørsel? 

Der findes følgende muligheder for at logge din kørsel: 

 • En gammeldags fysisk kørebog, som du udfylder efter SKATs angivelser (formål, destination, dato, distance osv.). Det bør du gøre hver gang du kører en tur. 
 • Et excel ark på din computer der opfylder SKATs krav til dokumentation af din erhvervskørsel. Du kan se et eksempel fra SKAT her. 
 • En automatisk digital kørebog som lever op til SKATs krav. 

De første to muligheder er tidskrævende, og betyder at du skal bruge tid på at notere detaljer om alle dine ture – hver gang du har kørt. Det kan være en temmelig kedelig og omfattende opgave, hvis du kører mange kilometer i din egen bil om året. 

Hvis du vælger at logge din kørsel automatisk med en digital kørebog, så er der mange muligheder i form af apps til både iOS og Android enheder. Vores app hedder Driversnote, og den kan hjælpe dig med at logge din erhvervskørsel og er lavet til at sikre at du lever op til SKATs krav til kørebøger. 

Ved at vælge en app behøver du ikke at skulle huske alle detaljerne eller bruge tid på at skrive ruten ind manuelt. Det eneste du skal huske at notere er, om turen var privat eller erhverv.

Træt af din håndskrevne kørebog?

Nem. Korrekt. Befriende.

Auto-track ture
Klassificér ture
Rapporter efter til SKATs krav
Prøv det gratis Prøv det gratis

Indholdet på Driversnotes hjemmeside præsenteres udelukkende til informationsformål. Hjemmesiden indeholder ikke råd eller anbefalinger af nogen art, og hjemmesiden kan ikke bruges som grundlag for nogen beslutning eller handling. Du opfordres til at konsultere professionelle rådgivere inden for det relevante felt med hensyn til anvendeligheden af ​​et bestemt aspekt af indholdet.