Sæt din kørebog på autopilot
Tilmeld dig
14. maj 2021 - 5 minutters læsetid

Kørselsgodtgørelse for selvstændige

Denne del af guiden tager dig igennem reglerne for kørselsgodtgørelse og kravene til hvad du skal gemme, når når du bruger din bil til arbejde som selvstændig i Danmark. Som selvstændig har du nemlig mulighed for at få et fradrag for din arbejdskørsel. Her finder du svar på følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan jeg få kørselspenge / fradrag på arbejdskørsel, hvis jeg er selvstændig?

 • Hvad kan jeg få i kørselspenge, hvis jeg bruger mit eget bil til arbejde eller private formål?

 • Hvad er den bedste måde at sikre den rigtige kørselsgodtgørelse, hvis jeg bruger min bil til erhverv?

 • Hvilke information skal jeg gemme, når jeg logger min kørsel?

Hvad er de vigtigste skatteregler man skal kende for at kunne få dækket udgifter til sin bil?

Som selvstændig kan du få et fradrag for din arbejdskørsel, hvis du bruger din private bil.

Inden vi ser på fradraget, og hvilke andre udgifter du kan få dækket, er der nogle regler, som man skal være bekendt med.

Hvis du både bruger din bil privat og til arbejde

Benytter du din bil til både privat og erhvervsformål kan du kun gøre krav på få dækket udgifterne ved erhvervskørsel.

 

For nøjagtigt at holde styr på dette er du nødt til jævnligt at holde styr på din totale kørsel ved hjælp af en kørebog - både private- og erhvervsture skal altså logges. Du er også nødt til at have styr på SKAT’s regler for hvad der gælder som erhvervskørsel.

Vær opmærksom på, hvad der er anset som erhvervskørsel

SKAT definerer erhvervskørsel som:

 • Transport mellem din sædvanlige bopæl og arbejdsplads i op til maks 60 arbejdsdage inden for 12 måneder.

 • Transport mellem arbejdspladser

 • Transport inden for samme arbejdsplads (f.eks. i en skov, mine eller lufthavn etc.).

Alle andre kørselstyper anses som privat.

 

Du kan finde reglen i Ligningsloven § 9 B, undersektion. 1.

 

En vigtig ting at understrege er at kørsel fra din hjemmeadresse til dit kontor ikke kan medregnes som erhvervskørsel. F.eks. hvis du arbejder fra et kontor og ikke fra dit hjem. Derved kan du ikke medregne turene fra dit hjem til dit kontor (dit permanente kontor) som arbejdskørsel.

Driversnote

Sæt kørebogen på autopilot

Mere end 1 million brugere

Driversnote

Sæt kørebogen på autopilot

Mere end 1 million brugere

Hvordan udregner jeg kørselsgodtgørelse i personligt ejede virksomheder?

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed har du et skattefradrag for din kørsel, og du må gerne udbetale til til dine ansatte. Dette er på samme måde som i et selskab.

 

Hvordan udregner jeg kørselsgodtgørelse i et ApS, IVS eller A/S?

Det er lovligt at udbetale kørselsgodtgørelse til dine ansatte og dig selv, hvis du har et ApS, IVS eller A/S. Mange vælger at gøre dette over lønnen, men her er det vigtigt at understrege at du kun kan få kørselsgodtgørelse, såfremt du også får en reel løn fra selskabet. Man kan altså ikke kun udbetale kørselsgodtgørelse til medarbejdere eller dig selv som ejer.

 

Hvordan kan jeg gøre krav på kørselsfradraget som selvstændig?

Hvis du er selvstændig i Danmark, så er kravene ikke meget anderledes end der er for en medarbejder. Du sætter selv satsen, og kan få refunderet de ture som du har haft i din private bil.

Hvis du benytter SKAT’s sats

Hvis du vil spare tid og ikke vil notere hver eneste udgift forbundet med brugen af din bil, så kan du bruge den standard sats som SKAT årligt sætter. Standardsatsen er sat ud fra at den dækker alle udgifter forbundet ved at benytte bilen til arbejde såsom; brændstof, dæk, vedligeholdelse & service, forsikring, skat og afskrivninger. 

 

Du kan se de godkendte standardsatser for kørselsgodtgørelse fra SKAT i vores artikel omkring de nuværende kørselsgodtgørelser satser.

 

Hvilke optegnelser skal jeg føre for at kunne få fradraget og få dækket mine udgifter til min bil?

Som selvstændig skatteyder er du forpligtet til at føre nøjagtige optegnelser over alle dine personlige indtægter og udgifter til din forretning som bevis til din selvangivelse.

Nødvendige optegnelser du skal notere i din kørebog

Hvis du anvender SKAT’s standardsats, så skal du sørge for at logge din erhvervskørsel, og indkludere følgende detaljer:

 • Formålet med turen

 • Destination(er)

 • Dato

 • Antal kørte kilometer 

 • Beregninger efter satser

 • Køretøjet - for at bevise at det er en privat bil

 • Din kilometertæller ved start og udgangen af dagen

Hvordan holder jeg styr på min erhvervskørsel?

Der findes følgende muligheder til at logge din kørsel:

 • En fysisk kørebog, hvor du skriver SKAT’s krav (formål, destination, dato, distance etc.) ind hver gang du køre en tur.

 • Et excel ark på din computer, hvor du digitalt tilføjer SKAT’s krav til din erhvervskørsel. Du kan se et eksempel fra SKAT her.

 • En automatisk digital kørebog som lever op til SKAT’s krav.

 

De første to muligheder er tidskrævende, og betyder at du skal bruge tid på at notere alle dine ture, og ikke mindst huske at gøre dette hver gang. Dette kan være en temmelig kedelig opgave, hvis du kører mange kilometer i din egen bil.

 

Hvis du vælger at logge din kørsel automatisk med en digital kørebog, så er der mange muligheder i form af apps til både iOS og Android enheder. Vores app, som hedder Driversnote, kan hjælpe dig med at logge din al din kørsel og sikre at du lever op til SKAT’s krav til en kørebog som selvstændig, men også privat. Ved at vælge en app så behøver du ikke at skulle huske alle detaljerne eller bruge tid på at skrive information ind manuelt for hver tur du tager. Det eneste du skal huske er at angive formålet med turen, men det kan du altid gøre på et senere tidspunkt.

Sådan automatiserer du din kørebog

Det er tidskrævende at holde styr på sin kørsel i en manuel kørebog. Se hvordan du automatisk registrerer kørsel for at få kørselsgodtgørelse eller fradrag.

This material has been prepared for informational purposes only, and is not intended to provide, and should not be relied upon for, legal, tax or accounting advice. If you have any legal or tax questions regarding this content or related issues, then you should consult with your professional legal, tax or accounting advisor.